Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening Ölands södra slinga
Södra Möckleby Sockenförening
Eva Hansson Törngren Södra Möckleby
Föreningen bildades i april 2012 i syfte att verka för hela sydölands utveckling samt genom olika arrangemang och aktiviteter stärka den sociala  gemenskapen. Styrelsen har ett brett  nätverk med representation från företag och föreningar i socknen. Södra  Möckleby som är största tätorten söder om Mörbylånga har en central  betydelse som serviceort för hela södra Öland. Sockenföreningens  arbete är därför inriktat på utveckling och viktiga framtidsfrågor för att  förbättra och behålla servicen till invånare och besökare på hela södra  delen av ön. Under åren 2017-2019 har föreningen i samarbete med IpOnly och Mörbylånga kommun installerat fibernätverk på södra Ölands Landsbygd Alunhälsan Gym & Friskvård drivs i föreningens regi dsen 2014 Besök våra facebook sidor. Södra Mökleby Sockenförening och Alunhälsan
Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening
Södra Möckleby Sockenförening
Eva Hansson Törngren Södra Möckleby
Föreningen bildades i april 2012 i syfte att verka för hela sydölands utveckling samt genom olika arrangemang och aktiviteter stärka den sociala  gemenskapen. Styrelsen har ett brett  nätverk med representation från företag och föreningar i socknen. Södra  Möckleby som är största tätorten söder om Mörbylånga har en central  betydelse som serviceort för hela södra Öland. Sockenföreningens  arbete är därför inriktat på utveckling och viktiga framtidsfrågor för att  förbättra och behålla servicen till invånare och besökare på hela södra  delen av ön. Under åren 2017-2019 har föreningen i samarbete med IpOnly och Mörbylånga kommun installerat fibernätverk på södra Ölands Landsbygd Alunhälsan Gym & Friskvård drivs i föreningens regi dsen 2014 Besök våra facebook sidor. Södra Mökleby Sockenförening och Alunhälsan
Ölands Södra Slinga
Kartan
ÖSS ÖSS