Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening Ölands södra slinga
Södra Möckleby Sockenförening
Eva Hansson Törngren Södra Möckleby
Föreningen bildades i april 2012 i syfte att verka för hela sydölands utveckling samt genom olika arrangemang och aktiviteter stärka den sociala  gemenskapen. Socknen omfattar Södra Möckleby-Degerhamn-Dalsjö- Årsvik-Gettlinge-Gårdstorp- Pilekulla-Albrunna. Styrelsen har ett brett  nätverk med representation från företag och föreningar i socknen. Södra  Möckleby som är största tätorten söder om Mörbylånga har en central  betydelse som serviceort för hela södra Öland. Sockenföreningens  arbete är därför inriktat på utveckling och viktiga framtidsfrågor för att  förbättra och behålla servicen till invånare och besökare på hela södra  delen av ön. Besök oss på Facebook
Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening
Södra Möckleby Sockenförening
Eva Hansson Törngren Södra Möckleby
Föreningen bildades i april 2012 i syfte att verka för hela sydölands utveckling samt genom olika arrangemang och aktiviteter stärka den sociala  gemenskapen. Socknen omfattar Södra Möckleby-Degerhamn-Dalsjö- Årsvik-Gettlinge- Gårdstorp-Pilekulla-Albrunna. Styrelsen har ett brett  nätverk med representation från företag och föreningar i socknen. Södra  Möckleby som är största tätorten söder om Mörbylånga har en central  betydelse som serviceort för hela södra Öland. Sockenföreningens  arbete är därför inriktat på utveckling och viktiga framtidsfrågor för att  förbättra och behålla servicen till invånare och besökare på hela södra  delen av ön. Besök oss på Facebook
Ölands Södra Slinga
Kartan
ÖSS ÖSS