Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening Ölands södra slinga
Ventlinge Medborgarhus      & Hembygdsförening
www.hembygd.se/ventlinge 070 - 3387780
Kontaktperson Hans Åstrand
Ventlinge hembygdsförening  -  mellan hav och alvar. Nästan längst ner på den sydvästra delen av Öland ligger Ventlinge by. Här finns Ventlinge Hembygdsförening, som också omfattar tätorten Grönhögen och en rad byar runtomkring. Trakten, som ligger i världsarvet södra Ölands odlingslandskap, är  vackert belägen, med havet på ena sidan och alvaret på den andra. Här samsas gamla bymiljöer, fornlämningar och gravfält med ett levande  landsbruk. Tillsammans med lantbruket har stenen och fisket varit viktiga för  människornas försörjning här. Kalksten bryts fortfarande i Grönhögen och kalk bränns till murbruk på traditionellt vis. Hamnen i Grönhögen är i dag en populär gästhamn för både båtar och husbilar. Ventlinge Hembygdsförening bildades 1950 och är en synnerligen aktiv  förening. Här firas Valborg, Nationaldag och Midsommar och på  vinterhalvåret bjuds till kroppkakefest i byns Medborgarhus. Föreningen  ordnar också föredrag, studiecirklar, teater, dans, guidade vandringar och andra aktiviteter som varierar år från år.
Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening
Ventlinge Medborgarhus      & Hembygdsförening
www.hembygd.se/ventlinge 070 - 3387780
Kontaktperson Hans Åstrand
Ventlinge hembygdsförening  -  mellan hav och alvar. Nästan längst ner på den sydvästra delen av Öland ligger Ventlinge by. Här finns Ventlinge Hembygdsförening, som också omfattar tätorten Grönhögen och en rad byar runtomkring. Trakten, som ligger i världsarvet södra Ölands odlingslandskap, är  vackert belägen, med havet på ena sidan och alvaret på den andra. Här samsas gamla bymiljöer, fornlämningar och gravfält med ett levande  landsbruk. Tillsammans med lantbruket har stenen och fisket varit viktiga för  människornas försörjning här. Kalksten bryts fortfarande i Grönhögen och kalk bränns till murbruk på traditionellt vis. Hamnen i Grönhögen är i dag en populär gästhamn för både båtar och husbilar. Ventlinge Hembygdsförening bildades 1950 och är en synnerligen aktiv  förening. Här firas Valborg, Nationaldag och Midsommar och på  vinterhalvåret bjuds till kroppkakefest i byns Medborgarhus. Föreningen  ordnar också föredrag, studiecirklar, teater, dans, guidade vandringar och andra aktiviteter som varierar år från år.
Ölands Södra Slinga
Kartan
ÖSS ÖSS