Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening Ölands södra slinga 25
Anna Rydstedts  litterära stig i Ventlinge
 
Anna Rydstedts litterära stig i Ventlinge går från alvar till hav i Anna Rydstedts hemmiljö. Längs vägen finns dikter och konstverk och vid Kalmarsund en rastplats. Vid Ventlinge kyrkas parkeringsplats finns detaljerad information och karta. Anna Rydstedt levde 1928–1994, var poet och gav ut åtta diktsamlingar. Hennes  dikter inspireras av livet på gården och av den öländska naturen. Hon iakttog verkligheten omkring sig och klädde den i ord som förbinder de vardagliga tingen med de stora existentiella frågorna om liv och död. Anna Rydstedt-sällskapet ordnar föreläsningar, konserter, guidade vandringar, ger ut böcker, skivor, m.m.  4 juli varje år hålls sommarmöte i Anna Rydstedts trädgård och skrivarstuga. Anna Rydstedt ligger begravd på Ventlinge kyrkogård. På hennes  gravsten finns en strof från en av hennes dikter: Jag också är född och vuxen till det enda: Att vara Anna i världen
Allt matrial på olandssodraslinga.se ägs av Södra möckleby Sockenförening 25
Anna Rydstedts  litterära stig i Ventlinge
 
Anna Rydstedts litterära stig i Ventlinge går från alvar till hav i Anna Rydstedts hemmiljö. Längs vägen finns dikter och konstverk och vid Kalmarsund en rastplats. Vid Ventlinge kyrkas parkeringsplats finns detaljerad information och karta. Anna Rydstedt levde 1928–1994, var poet och gav ut åtta diktsamlingar. Hennes  dikter inspireras av livet på gården och av den öländska naturen. Hon iakttog verkligheten omkring sig och klädde den i ord som förbinder de vardagliga tingen med de stora existentiella frågorna om liv och död. Anna Rydstedt-sällskapet ordnar föreläsningar, konserter, guidade vandringar, ger ut böcker, skivor, m.m.  4 juli varje år hålls sommarmöte i Anna Rydstedts trädgård och skrivarstuga. Anna Rydstedt ligger begravd på Ventlinge kyrkogård. På hennes  gravsten finns en strof från en av hennes dikter: Jag också är född och vuxen till det enda: Att vara Anna i världen
Ölands Södra Slinga
Kartan
ÖSS ÖSS